(https://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi):

  • 23.9.2018 ja sen jälkeen julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
  • Ennen 23.9.2018 julkaistujen verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
  • Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.
  • Viranomaisten ja julkisoikeudellisten laitosten intranet-sivustojen – mukaan lukien työpaikolla käytettävien – pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaiset, jos ne julkaistaan 23.9.2019 tai sen jälkeen. Ennen 23.9.2019 julkaistuihin intranetteihin saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan vain, jos koko intranet uudistetaan esimerkiksi uuden julkaisujärjestelmän hankinnan vuoksi. Tällöin jo hankintavaiheessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että julkaisujärjestelmä tukee saavutettavuusvaatimusten toteuttamista.

Emme siis voi jättää saavutettavuutta huomioimatta. Tämä käsikirja auttaa sinut alkuun:

Osa 1:

  • Yleiskatsaus saavutettavuuteen
  • Eri roolit ja vastuut saavutettavuustyössä
  • Saavutettavuusresurssit

Osa 2:

  • Aloittelijan opas Siteimproven saavutettavuuteen
  • Kenen pitäisi käyttää Siteimproven saavutettavuustyökalua
  • Kuinka tarkistaa WCAG 2.1  saavutettavuusongelmat

Lataa käsikirja